En oas för unga flyktingar i Sverige

Mikaela Berg och Omid Mahmoudi arbetar på Mötesplats Otto: en öppen plats för unga ensamkommande flyktingar i Malmö, Sverige. I den här intervjun berättar Mikaela och Omid om sitt arbete, ungdomarna de arbetar med och det oroande politiska klimatet i Sverige. "Om vi inte var här för dem, skulle ingen vara det."

Mötesplats Ottos viktigaste roll är att ge en känsla av samhörighet för de ensamkommande flyktingarna, och att erbjuda en plats där de är välkomna. Och det behövs i den allt kallare svenska migrationspolitiken. Ungdomar kommer till 'Otto' för att träffa en vuxen om de behöver prata, delta i de många kulturella eller idrottsliga aktiviteterna, äta, göra sina läxor eller få juridisk rådgivning om migrationslagar eller sociala frågor.

Läs mer

Mikaela och Omid har varit en del av Mötesplats Otto sedan starten. De säger att de är oroliga över den nuvarande politiska utvecklingen i Sverige. Mikaela: ”Här på Otto ser vi konsekvenserna av den hårdare migrationspolitiken. Som ett resultat av den psykiska och ekonomiska nöden och hemlösheten vänder sig många ungdomar till droger. Det hänger också ihop med den mycket omänskliga och långa väntan som unga ensamkommande flyktingar utsätts för.” Omid tillägger: "Situationen i Sverige är omänsklig och den nya politiska överenskommelsen som kallas TIDÖ-avtalet skapar en enorm stress för deltagarna på Otto." [En överenskommelse från den nya regeringen inklusive långtgående repressiva förslag om migration, red.]

"Att inte hjälpa är inget alternativ"

Mikaela och Omid ser vikten av att skapa en oas där unga flyktingar kan tänka på något annat än sina problem. Hos Otto gör den varma, mysiga och inbjudande atmosfären att de kan ta en paus och bara må bra för en stund. Här har alla rätt att vara en människa bland andra. Mikaela: ”Det bra och vackra är att vi gör det här tillsammans. Vi finner alla hopp här, och det är det som håller oss i gång."

Omid: ”Det svåra är när du ser hur samhället omkring dig går åt fel håll och hur det påverkar människorna som besöker Otto. Den här platsen har introducerat mig för så underbara människor, och ibland är det svårt att inte kunna ge dem en försäkran om att de kommer att vara säkra.”

På frågan om vad deras drivkraft är svarar Omid: ”Vi har inte råd att inte göra det här. Det finns ingen annan institution i samhället som gör det vi gör. Om vi inte var här för dessa människor, skulle ingen vara det. Jag kommer från samma bakgrund, så för mig är det inget alternativ att inte hjälpa andra. Det måste vi eftersom situationen för asylsökande inte är hållbar.

Mikaela: ”För mig är att vara en del av det här ett sätt att dela mina privilegier som vit. Alla förtjänar att välkomnas, med vänlighet och mänsklighet. Vi försöker se de behov som finns och anpassa verksamheten efter det. Vi är väldigt flexibla. Denna plats präglas av solidaritet. Det är en varm och säker plats. Jag är glad att få vara en del av det."

Sluiten