Att hjälpa någon kräver bara lite tid och ett välvilligt öra

2019 började Sophie (42) som volontär på France Terre d'asile. Hon ville hjälpa flyktingar att integreras i landet. Det var strax efter som hon träffade Souse från Etiopien, hans fru Bountou och deras två barn. Sedan dess har de byggt en vänskap som fortsätter än i dag. "Jag vill behandla andra som jag själv skulle vilja bli behandlad."

Läs mer

Sophie besöker ofta Souse och Bountou och välkomnas alltid som en i familjen. "De är en så varm familj", säger Sophie. "De har en otrolig känsla för gästfrihet. Jag försöker besöka dem utanför måltidstider eftersom jag inte vill lägga på dem mer arbete, men i slutändan lyckas Bountou och Souse alltid övertyga mig att stanna kvar på middag." Souse: "Sophie är vår familj."

Sedan Souses fick flyktingstatus har han prioriterat att hitta ett jobb i Frankrike. Sophie har stöttat honom i hans ansträngningar: hon har hjälpt honom att skriva sitt CV, väglett honom genom de administrativa procedurerna och ger honom råd så mycket hon kan. Sophie: "Flyktingar står inför så många hinder för att kunna integreras och komma åt yrkesvärlden. Jag beundrar Souses uthållighet, eftersom han förblir djärv trots alla dessa utmaningar."

"Uttryck för mänsklighet"
Sophie hjälpte även Souse och Bountous äldsta dotter (6), när hon började skolan. Hennes föräldrar talade ännu inte franska och hade svårt att stödja henne i hennes skolgång. Det var under skolloven som Sophie erbjöd en repetitionskurs och hjälpte henne att förstå skolsystemet lite bättre. Sedan dess har hon höjt nivån och utvecklat sin franska.


Sophie växte upp i Tyskland, ett land som inte var hennes ursprungsland. Hennes far, ursprungligen från före detta Jugoslavien, kunde lämna innan kriget bröt ut. Sophie växte upp med vetskapen om att grymheter över hela världen tvingar människor att lämna allt bakom sig, att behöva bygga upp sina liv någon annanstans. Sophie: "Jag ställer upp som volontär för att jag vill behandla andra som jag själv skulle vilja bli behandlad. För mig är mitt arbete ett uttryck för mänsklighet och en möjlighet att kanske inte förändra världen, men kanske påverka den lite och påverka andra människors liv i positiv riktning. I slutändan kräver det bara lite tid och ett välvilligt öra."

Sluiten