Give solidarity a chance

Teken jij de petitie voor een menselijk vluchtelingenbeleid in Europa? 

 

Vluchtelingen stuiten bij de grenzen van Europa op een onmenselijke behandeling. Zij worden met geweld tegengehouden en belanden in niemandsland. Europese landen kijken weg en vluchtelingen lijken nergens welkom.


Vluchtelingenorganisaties roepen samen op tot solidariteit en een eerlijke verdeling van vluchtelingen over Europa. Kunnen we daarbij ook op jouw steun rekenen? Teken nu de petitie!

Geweld, pushbacks en een uitzichtloos verblijf in opvangkampen: vluchtelingen stuiten bij de grenzen van Europa op vijandigheid en wetteloosheid. Waar zijn vluchtelingen nog welkom?

In het Europese asielbeleid is het eerste land van aankomst verantwoordelijk voor de opvang en de asielprocedure van vluchtelingen die bescherming vragen. Dit is het zogenaamde 'Dublin-systeem'. 

Landen als Griekenland en Italië moeten hierdoor veel meer vluchtelingen opvangen dan andere landen in Europa. Die andere landen kijken weg en negeren al jaren de noodkreet van de grenslanden om hulp.

Dit gebrek aan Europese solidariteit zorgt ervoor dat veel landen aan de randen van Europa vluchtelingen ‘terugduwen’: zij willen en kunnen deze mensen niet langer alleen opvangen.Deze pushbacks zijn een schending van het internationaal recht, waarbij soms zelfs dodelijke slachtoffers vallen, waaronder kinderen. Helaas wordt de lijst met landen die zich schuldig maken aan deze pushbacks in Europa steeds langer.

Maar ook in landen die verder van de buitengrenzen liggen - zoals Nederland, België of Oostenrijk - is een menswaardig asielbeleid ver te zoeken. Vluchtelingen worden steeds slechter opgevangen. Zo geven ook deze landen het signaal af dat vluchtelingen daar niet welkom zijn. Dit falende asielbeleid leidt tot mensenrechtenschendingen in heel Europa, waar kwetsbare vluchtelingen het slachtoffer van zijn. Dit moet anders!

Heel veel mensen in Europa zijn solidair met vluchtelingen, nu is de politiek aan zet! Samen met andere vluchtelingenorganisaties roepen wij politici op om samen te werken en het Europese asielsysteem te veranderen. Wij eisen een menselijk en solidair beleid: Europese landen moeten de verantwoordelijkheid voor het opvangen van vluchtelingen samen eerlijk delen. Kunnen we daarbij ook op jouw steun rekenen?

Deze petitie is een oproep aan politici in heel Europa. Door het ondertekenen van de petitie steun je onze oproep voor solidair en menselijk Europees vluchtelingenbeleid. VluchtelingenWerk zal deze steunbetuiging overhandigen aan de woordvoerders asiel van de Tweede Kamer en de staatssecretaris van asiel en migratie Van der Burg, met het concrete verzoek om in Europa samen te werken met andere lidstaten om zo het huidige Dublin-systeem aan te passen naar een systeem dat gebaseerd is op solidariteit, waarbij de verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen eerlijk wordt verdeeld over de lidstaten. Andere deelnemende vluchtelingenorganisaties uit Europa zullen hun nationale politici aanspreken en de oproep overhandigen.