Give solidarity a chance!

Potpišite peticiju za humani sustav azila u Europi

 

Izbjeglice u Europi suočavaju se s pendrecima, zidovima i žicama. Tisuće žena, muškaraca i djece trpe brutalna protjerivanja na našim granicama i doživljavaju teško nasilje. Oni koji uspiju zatražiti zaštitu žive u prenapučenim kampovima ili u nehumanim uvjetima u skloništima diljem Europe. Sada je vrijeme za promjene! Zajedno s organizacijama za izbjeglice diljem Europe vodimo kampanju za humani europski sustav azila temeljen na solidarnosti. Mnogi građani se u svakodnevnom životu solidariziraju s izbjeglicama, a sada je na našim političarima da zaštite izbjeglice i promijene posrnuli sustav. Pomozite nam i dignite svoj glas! Dajte šansu solidarnosti i potpišite peticiju!

**Možete dodati ime svoje organizacije ako ona podržava kampanju