Give Solidarity a Chance
Skriv under för en human flyktingpolitik i Europa

Flyktingar som når Europa möts av fientlighet. Tusentals kvinnor, män och barn stoppas brutalt vid Europas gränser och utsätts för grovt våld. Många som ändå kommer in bor i överfulla förläggningar eller under omänskliga förhållanden i läger runtom i Europa. Det är dags för förändring!

Tillsammans med flyktingorganisationer över hela Europa kampanjar vi för ett humant europeiskt asylsystem baserat på solidaritet. Många invånare visar solidaritet med flyktingar i sitt dagliga liv. Nu är det upp till våra politiker att skydda flyktingar och förändra systemet som inte fungerar. Hjälp oss och höj din röst! Skriv under namninsamlingen för solidaritet

Läs mer

Polisvåld, livsfarliga pushbacks och ändlösa vistelser i överfulla läger. Flyktingar möts av ökande fientlighet vid Europas gränser. Men mänskliga rättigheter kränks inte bara vid våra gränser. Många asylsökande i Europa tvingas bo i omänskliga mottagningscenter eller rentav på gatan.


I det nuvarande europeiska asylsystemet ska det land som är ansvarigt för att ha släppt in den asylsökande i EU också ansvara för mottagandet och asylproceduren, ofta det land dit den asylsökande först anlänt. Detta är det så kallade "Dublin-systemet." Länder som Grekland och Italien har tagit emot ett oproportionerligt antal flyktingar, medan andra EU-stater har misslyckats med att visa solidaritet och har negligerat akuta vädjanden om hjälp och omlokalisering. Resultatet har blivit avskräckningspolitik och gränsvåld som tvingat flyktingar att fortsätta på farliga vägar inom EU för att försöka nå säkerhet. Detta orättvisa och trasiga system leder till kaos och kränkningar av mänskliga rättigheter och lämnar många flyktingar utsatta och oskyddade inom EU.


Vi uppmanar europeiska politiker att arbeta tillsammans och förändra det nuvarande systemet. Vi kräver ett humant europeiskt asylsystem baserat på solidaritet. EU-länderna måste dela ansvaret för att ta emot och skydda flyktingar, säkerställa mänskliga levnadsvillkor och säkra vägar inom EU.

Sluiten